"אני אוהבת את התודעה שאני חיה איתה." ~ ביירון קייטי


ביירון קייטי 18

"אני אוהבת את התודעה שאני חיה איתה. היא לא רק משאירה אותי במנוחה, היא גם משאירה אותך במנוחה. זה מאוד שליו ואני אוהבת את זה." ~ ביירון קייטי

"I like the mind I live with. It not only leaves me alone; it leaves YOU alone too. That’s very peaceful and I love it." ~ Byron Katie 

ביירון קייטי 18

אני אוהבת את התודעה שאני חיה איתה. היא לא רק משאירה אותי במנוחה, היא גם משאירה אותך במנוחה. זה מאוד שליו ואני אוהבת את זה." ~ ביירון קייטי

"I like the mind I live with. It not only leaves me alone; it leaves YOU alone too. That’s very peaceful and I love it." ~ Byron Katie 

ביירון קייטי 18
ביירון קייטי 18

י אוהבת את התודעה שאני חיה איתה. היא לא רק משאירה אותי במנוחה, היא גם משאירה אותך במנוחה. זה מאוד שליו ואני אוהבת את זה." ~ ביירון קייטי

"I like the mind I live with. It not only leaves me alone; it leaves YOU alone too. That’s very peaceful and I love it." ~ Byron Katie 

י אוהבת את התודעה שאני חיה איתה. היא לא רק משאירה אותי במנוחה, היא גם משאירה אותך במנוחה. זה מאוד שליו ואני אוהבת את זה." ~ ביירון קייטי

"I like the mind I live with. It not only leaves me alone; it leaves YOU alone too. That’s very peaceful and I love it." ~ Byron Katie