ציטוטים "הורים וילדים"

הורים וילדים 1

"אנחנו מפחדים להתמודד עם הפחדים של הילדים שלנו, מכיוון שלא התמודדנו עם הפחדים של עצמנו. אנחנו מפחדים להתמודד עם הכאב של הילדים שלנו מכיוון שלא התמודדנו עם הכאב של עצמנו. לפיכך, "העבודה" היא דרך לפגוש את הפחדים ואת הכאבים שלנו. "לאהוב את מה שיש" היא גם הדרך לפגוש את הפחדים והכאבים שלנו. כשאנחנו מוציאים את […]